Kriogeni perlit

Vrsta poizvoda                                                    100% ekspandirani perlit

 Proizvod                                                               Fabrički pripremljeni gotov građevinski materijal

  Šifra proizvoda                                                   6801021

Naziv                                                                     PERLIT KRIOGENI

Primena
Koristi se za izolaciju sistema izrazito niskih temperatura, u slobodnom nasutom stanju u atmosferskom pritisku ili vakuumu. 
Na primer, tankovi i sfere sa vodonikom, helijumom, azotom, kiseonikom i LNG.


    Deklaracija proizvoda
    Safety data sheet
    ISO 9001:2015 certifikat