Perfit PF 235

perfitAlumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit. Procesom mlevenja vrši se dimenzionisanje čestica prema granulometrijskim zahtevima korisnika. Ovako dobijeni filtracioni materijal naziva se PERFIT.

Vrsta poizvoda                                                    100% mleveni ekspandirani perlit

Proizvod                                                                Fabrički pripremljeni gotov filtracioni materijal

Šifra proizvoda                                                    6801026

Naziv                                                                      PERFIT PF-235

Primena

Koristi se kao filtraciono sredstvo u:

- U prehrambenoj industriji (proizvodnja raznih jestivih ulja, vina, piva, raznih voćnih sokova, skroba i bombonskih sirupa, šećera, biljnih i životinjskih masti, limunske kiseline, sirćeta, želatina...).

- U hemijskoj industriji (proizvodnji boja i lakova, tečnog stakla, raznih hemikalija ...).

- U farmaceutskoj industriji (proizvodnji lekova, antibiotika i fizioloških rastvora ...).

- Prilikom filtracije vode (vode za bazene, flaširane vode, kišnice ...).


 Perfit - filtracijsko sredstvo


   Deklaracija proizvoda

   Izveštaj-Zavod ZR zdravstvena ispravnost

   Safety data sheet

   Certifikat o ambalaži

   Kosher certifikat

   ISO 9001:2015 certifikat

   Izjava o usklađenosti sa pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda