Perfit PF 220 Extra

Alumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit. Procesom mlevenja vrši se dimenzionisanje čestica prema granulometrijskim zahtevima korisnika. Ovako dobijeni filtracioni materijal naziva se PERFIT.

Vrsta poizvoda                                                    100% mleveni ekspandirani perlit

Proizvod                                                                Fabrički pripremljeni gotov filtracioni materijal

Šifra proizvoda                                                    6801019

Naziv                                                                      PERFIT PF-220 EXTRA

Primena

Koristi se kao pomoćno filtraciono sredstvo u:

  • prehrambenoj industriji za srednje finu filtraciju jestivih ulja, vina, piva, voćnih sokova, skroba i bombonskih sirupa, šećera, biljnih i životinjskih masti, limunske kiseline, sirćeta, želatina...
  • kod naplavnih filtera za finu filtraciju vina, piva i tečnosti manjeg viskoziteta...
  • filtracija vode (vode za bazene, flaširane vode, kišnice, tretman i prečišćavanje otpadnih voda ...)

 Perfit - filtracijsko sredstvo


   Deklaracija proizvoda

   Izveštaj-Zavod ZR zdravstvena ispravnost

   Safety data sheet

   Certifikat o ambalaži

   Kosher certifikat

   ISO 9001:2015 certifikat

   Izjava o usklađenosti sa pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda