Termoizolacija ekspandiranim perlitom

TERMOIZOLACIJA – Opći trend u građevinarstvu u svijetu je da se koriste prirodni, ekološki prihvatljivi materijali te je Perlit kao takav našao široku primjenu. 


TERMOIZOLACIJA – PERLIT – prirodan alumosilikatni materijal vulkanskog podrijetla.
Ekspandiranjem na visokim temperaturama dobiva se materijal s odličnim termoizolacijskim svojstvima, vrlo postojan, koji s vremenom ne gubi svojstva kao drugi termoizolacijski materijali i podnosi visoke temperature (preko 1000 ˚C). 
Kao takav koristi se za:

Termoizolaciju zidova
Za proizvodnju termo-žbuke za termoizolaciju fasada, Perlit se koristi kao punilo u izradi sendvič zidova, Termoizolacija fasadnih zidova – suha ugradnja – upuhivanjem (kao punilo), Izrada protiv požarnih pregrada i vrata. 
Termoizolaciju podova i tavanica
Za izradu termičkih lakih betona, Za izradu suhih estriha (suhi termo pod), Za izradu slojeva za pad na ravnim krovovima. 
Termičku izolaciju dimnjaka i dimnjačkih sustava

Proizvodnju umjetnog kamena

Termičku izolaciju ciglarskih peći i sušara

Primjena ekspandiranog perlita


Ekspandirani perlit kao osnovni proizvod koji se dobiva u preradi sirovog perlita ima svoju široku primjenu u različitim granama industrije. U ovom tekstu ćemo nastojati navesti neke od najvažnijih primjena, iako se sa svakim novim danom nađe po neka nova primjena ovog nevjerojatnog materijala, stoga ovaj tekst može postati nepotpun u kratkom vremenskom razdoblju.

  • Termoizolacija kao sve važniji segment građevinske industrije u svojoj raznolikosti sadrži veliki dio koji je posvećen perlitu. Termoizolacija podova u objektima može se raditi s čistim ekspandiranim perlitom kao osnovnim slojem pa se preko njega nanosi košuljica ili laki beton sačinjen od perlita koji je njegov glavni agregat.
  • Termoizolacija zidova može se vršiti s čistim ekspandiranim perlitom kada su sendvič zidovi u pitanju, a može se vršiti i s termoizolacijskom žbukom u kojoj je ekspandirani perlit glavni agregat.
  • Termoizolacija industrijskih postrojenja, posebice tankova za industrijski plin, vrši se posebnom vrstom ekspandiranog perlita koji se zove Kriogeni perlit.
  • Termoizolacija industrijskih peći vrši se oblaganjem ekspandiranim perlitom, a također se koristi i u proizvodnji šamotne opeke.
  • Termoizolacija putem klima za zidanje zidova koji u sebi sadrže visoki postotak ekspandiranog perlita.
  • Termoizolacija krovnih konstrukcija gdje se ekspandirani perlit u vidu ploča ili kao termoizolacijski sloj koji se nalazi u sendviču između pokrivke i plafona tavana.
  • Termoizolacija i protupožarnost (perlit ne može gorjeti i može se užariti tek na temperaturi višoj od 1000 C) čini ga idealnim za proizvodnju protupožarnih vrata, pregrada, dimnjaka.
  • Zvučna izolacija koristi se kao dodatak za gips, žbuku gipsane table, izolaciju plafona i zidove za izolaciju zvuka na autoputovima.
  • Filtar za boje, glet mase, dekorativne građevinske mješavine.
  • Filtar za povećanje otpornosti asfalta na putovima.

Search