Novi izveštaji o ispitivanju termoizolacionih materijala

U cilju usaglašavanja proizvoda sa „Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale“ ("Sl. list SCG", br. 54/2005) Termika ad Zrenjanin je izvršila ispitivanje svojih proizvoda (Superbet 1, Superbet 3 i Supermal). Ispitivanje je uradila akreditovana laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara, IMS INSTITUT BEOGRAD.

Izveštaje o ispitivanju materijala, kao i nove deklaracije o usaglašenosti materijala sa pravilnikom možete pronaći na našem sajtu.

Superbet 1 – link

Superbet 3 – link

Supermal – link

Društveno odgovorna politika preduzeća Termika ad Zrenjanin

U saradnji sa BSC - Informativnim centrom za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Unija poslodavaca Vojvodine organizovala je 09.03.2015. godine dvodnevni edukativni seminar  na temu „Upravljanje otpadom“.

Shodno politici preduzeća o društvenoj odgovornosti i očuvanju čovekove okoline, Termika ad Zrenjanin prepoznala je ovaj događaj kao priliku za sticanje novih znanja iz te oblasti.

Poštovanje zakonskih propisa koji definišu zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom jedan su od dokaz društveno odgovorne politike Termike ad Zrenjanin. Sve potrebne godišnje izveštaje za 2014. godinu Termika ad Zrenjanin dostavila je Agenciji za zaštitu životne sredine u zakonski propisanom roku, što se na sajtu agencije može i videti :


http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/Default.aspx

Uspešno realizovan posao za Messer Tehnogas ad Beograd

kriogeni perlit MesserPored već poznatog proizvodnog programa termoizolacionih, lakoagregatnih perlitnih maltera , betona i ekspandiranog perlita različite granulacije, Termika ad Zrenjanin proizvodi i tzv. kriogeni perlit. Ovaj materijal se koristi za kriogenu izolaciju tehničkih gasova koji se proizvode, transportuju i skladište na veoma niskim temperaturama.

U toku februara 2015. godine Termika ad Zrenjanin je za potrebe Messer Tehnogas ad Beograd   uspešno obavila proizvodnju, isporuku i ugradnju kriogenog perlita za njihovo postrojenje u Boru. Messer Tehnogas ad je vodeća kompanija za proizvodnju industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova kao i prateće industrijske i medicinske opreme na teritoriji Srbije.

 

Ovaj uspešno realizovan posao za vodećeg proizvođač tehničkih gasova na ovim prostorima još jedan je dokaz naše posvećenosti proizvodnji kvalitetnih materijala na bazi perlita.

 

Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom 2014. godine

 

Termika Ad Zrenjanin odbranila je QMS sertifikat (sistem upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2008), koji poseduje već četiri godine.

Poslovna edukacija Webiz 2.0

U okviru delegacije "Keramika Jovanović", Termika AD prisustvovala je Webiz 2.0 - Konferencija o poslovnoj primeni interneta.

Webiz je druga po redu konferencija, sa poslovnom edukacijom, koja se održava u Zrenjaninu. Kao predavači, angažovani su, kako domaći, tako i strani eminentni stručnjaci. 
Razvijamo se i učimo kako bi pomogli našim kupcima i partnerima na što kvalitetniji način.

Search