• Perfit - prirodno i ekološki čisto filtracijsko sredstvo

  • Agroperlit - da ti dobro rodi i da biljci voda godi

  • Građevinski program
  • Perlit u službi poljoprivrede

Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom 2018. godine

 

xx

Termika Ad Zrenjanin odbranila je QMS sertifikat (sistem upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2015), koji poseduje već osam godine.

Dana 03.12.2018. godine uspešno je izvršena odbrana sertifikata ISO 9001:2015 u našoj fabrici. Resertifikacioni audit bio je proveden od strane tima renomirane sertifikacione kuće „G-CERTi“ kojeg je predvodio vodeći proveravač Boško Radosavljević.
Sertifikat potvrđuje usaglašenost poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, kao i opredeljenost menadžmenta preduzeća ka osiguranju i stalnom unapređenju kvaliteta naših proizvoda i odnosa prema poslovnim partnerima.
Održavanje i unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom, baziranog na upravljanju procesima u skladu sa zahtevima standarda, obuhvata sve proizvode na bazi perlita, prateći proizvod od prijema sirovina do isporuke kupcima.

Search

Termika na mapi